ARCHEOLOGIA

Proponujemy wykonanie kompleksowych prac archeologicznych podczas inwestycji budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską. Wykonujemy badania rozpoznawcze (wykonanie kwerendy archiwalnej, badań nieinwazyjnych - geofizyczne, geochemiczne, zdjęcia i pomiary lotnicze, badania powierzchniowe i sondażowe), nadzory i monitoringi archeologiczne (stały nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi podczas inwestycji liniowych, drogowych i kubaturowych, monitoringi archeologiczne podczas prac saperskich, na terenach leśnych itp.), wyprzedzające i ratownicze badania archeologiczne (podczas prac ziemnych związanych z inwestycjami liniowymi, drogowymi i kubaturowymi na terenie znanych i nowoodkrytych stanowisk archeologicznych oraz historycznych centrach miast, badania archeologiczno - architektoniczne obiektów zabytkowych jak zamki, pałace i kamienice, badania grodzisk, fortyfikacji wojennych i miejsc bitew itp. ), prace ekshumacyjne i poszukiwawcze związane z ofiarami wojen i represji, prace poszukiwawcze obiektów i depozytów historycznych (eksploracje, zabytki militarne, piwnice, tunele itp.). Zapraszamy do współpracy inwestorów prywatnych, jednostki administracji rządowej i samorządowej, inwestorów zastępczych i biura projektowe. Proponujemy kompleksową obsługę przed i w trakcie inwestycji, począwszy od kompletowania dokumentów, uzyskania niezbędnych promes muzeów, decyzji odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przez wykonania niezbędnych badań terenowych, prac i analiz, aż po wykonanie kompleksowego opracowania wyników badań wraz z analizami. Oferujemy konkurencyjne ceny i terminy a przede wszystkim odpowiedzialność wobec inwestora i służb konserwatorskich. Zapraszamy do współpracy.