ARCHITEKTURA

Proponujemy wykonanie prac związanych z projektowaniem architektonicznym na terenach zabytkowych, wykonywaniem badań i ekspertyz obiektów zabytkowych, tworzeniem opinii i programów konserwatorskich oraz nadzorem autorskim nad pracami przy zabytkach architektury. Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie badań architektonicznych, konserwatorskich oraz z wykonawcami prac konserwatorskich.