PRACE ZIEMNE

Proponujemy wykonanie specjalistycznych prac ziemnych na terenach objętych opieką konserwatorską (tereny stanowisk archeologicznych oraz historyczne centra miast). Współpracujemy z renomowanymi wykonawcami prac ziemnych i zabezpieczenia ścian wykopów budowlanych.