ARCHEOLOGIA

ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA

Firma ARCHGEO wykonał‚a prace archeologiczne dla kilkudziesięciu™ podmiotów zamawiają…cych m. in.: organów samorzą…du terytorialnego (Gmina i Miasto Brzeg, Gmina Oł‚awa, Gmina Gł‚ubczyce, Gmina Ką…ty Wrocławskie, Gmina Kędzierzyn Koźle i inne), firm i spół‚ek Skarbu Państwa (GDDKiA o. Lublin, GDDKiA o. Katowice, GDDKiA o. Wrocł‚aw, GDDKiA o. Rzeszów, Dolnoślą…ska Służba Dróg i Kolei o. Wrocł‚aw, Dolnośla…ska Spółka Gazownictwa we Wrocł‚awiu i inne), związków i gmin wyznaniowych (Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Agnieszki we Wrocławiu, Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Ś›w. Jerzego Mę™czennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu i inne), wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ w Zielonej Górze, WUOZ w Opolu i inne), firm i spółek prywatnych (PPHU WIKA Wrocł‚aw, ELEKTROTIM S.A. Wrocław, PRBiKZ HERMANOWICZ Gorzów Wlkp., M4PLUS Prochowice, DZUP DOZAMEL Sp. z o.o. Wrocł‚aw, PAGEL POLSKA Komorniki, DOMAR DEVELOPMENT Sp. z o.o. Wrocł‚aw, TARGET GROUP S.C. Wrocł‚aw, 3M POLAND sp. z o.o. Nadarzyn, POCZTA POLSKA S.A. Wrocł‚aw, GRUPA ECHO Sp. z o.o. Kielce, PRKiI S.A. Wrocław, BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Wrocł‚aw, PLAC STRZELECKI Sp. z o.o. Warszawa, ST PROJEKT IV Sp. z o.o. Wrocł‚aw, FUH MAR-BUD Warszawa i inne) oraz uczelni wyższych i jednostek naukowych (Uniwersytet Wrocławski i inne).