ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA

Firma ARCHGEO wykonał‚a badania architektoniczne wraz z koncepcjami przebudowy i rewitalizacji obiektów zabytkowych dla kilkudziesięciu™ podmiotów zamawiają…cych m. in.:organów samorzą…du terytorialnego (Gmina i Miasto Brzeg, Gmina Oł‚awa, Gmina Gł‚ubczyce, Gmina Ką…ty Wrocławskie, Gmina Kędzierzyn Koźle i inne),wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ w Zielonej Górze, WUOZ w Opolu i inne), firm i spółek prywatnych ( PRBiKZ HERMANOWICZ Gorzów Wlkp., GRUPA ECHO Sp. z o.o. Kielce,  PLAC STRZELECKI Sp. z o.o. Warszawa, ST PROJEKT IV Sp. z o.o. Wrocł‚aw, FUH MAR-BUD Warszawa, BROWAR NAMYSŁÓW SP. Z O.O. i inne) oraz uczelni wyższych i jednostek naukowych (Uniwersytet Wrocławski i inne).