PRACE ZIEMNE

Wykonujemy specjalistyczne prace ziemne na terenach objętych opieką… konserwatorską… (tereny stanowisk archeologicznych oraz historyczne centra miast). Współ‚pracujemy z renomowanymi wykonawcami prac ziemnych i zabezpieczenia ścian wykopów budowlanych.