ARCHEOLOGIA

Firma ARCHGEO istnieje od 2004 roku. Prowadzimy badania archeologiczne na terenie cał‚ego kraju. Wykonaliś›my kilkaset zleceń„ zwią…zanych z inwestycjami budowlanymi na terenach zabytkowych obję™tych ochroną… ... czytaj więcej

ARCHITEKTURA

Wykonujemy prace zwią…zane z projektowaniem architektonicznym na terenach zabytkowych, wykonywaniem badań„ i ekspertyz obiektów zabytkowych, tworzeniem opinii i programów konserwatorskich oraz nadzorem autorskim nad pracami przy zabytkach architektury. ... czytaj więcej

PRACE ZIEMNE

Wykonujemy specjalistyczne prace ziemne na terenach objętych opieką… konserwatorską… (tereny stanowisk archeologicznych oraz historyczne centra miast). Współ‚pracujemy z renomowanymi wykonawcami prac ziemnych i zabezpieczenia ścian wykopów budowlanych. ... czytaj więcej

GEOLOGIA

Wykonujemy prace geologiczne oraz opinie geotechniczne. czytaj więcej