ARCHEOLOGIA

Firma ARCHGEO istnieje od 2004 roku. Prowadzimy badania archeologiczne na terenie cał‚ego kraju. Wykonaliś›my kilkaset zleceń„ zwią…zanych z inwestycjami budowlanymi na terenach zabytkowych obję™tych ochroną… konserwatorską…. Dysponujemy zespołem współ‚pracowników z różnych dziedzin archeologii i pokrewnych (m. in. historii architektury, konserwacji obiektów zabytkowych, archeozoologii, archeobotaniki, antropologii, geofizyki, geodezji, geomorfologii i innych). Zapraszamy do współ‚pracy inwestorów, jednostki administracji rządowej i samorządowej, inwestorów zastępczych i biura projektowe.